PŘEDNÁŠKY A VIDEA

O své poznatky a zkušenosti se ráda dělím veřejně. Níže najdete přehled mých přednášek buď přímo jako video záznam nebo ve formě prezentací.

Prezentace

Videa